Đại Lý Phân Phối Makita, Bosch, DCK Chính hãng

Logo

MỪNG XUÂN SANG – ƯU ĐÃI RỘN RÀNG - HÀNG MAKITA

2022-02-09 14:12:12

Danh sách các sản phẩm của Makita áp dụng chương trình khuyến mãi "Mừng xuân sang - Ưu đãi rộn ràng" với mức chiết khấu từ 5 - 10%.

Thời gian áp dụng: Từ 09/02/2022 - 28/02/2022 hoặc đến khi hết hàng

TT Các mã hàng bán  % Chiết khấu/1 máy
Khi Mua OFFLINE
tại Showroom
% Chiết khấu/1 máy
Chỉ áp dụng khi khách đặt mua
ONLINE Trên Website Phong Liên
1 Máy khoan búa 16mm - HP1630 5% 5%
2 Máy chà nhám rung - BO3710 5% 5%
3 Máy mài góc 100mm - 9553NB 5% 5%
4 Máy mài góc 100mm - GA4030 5% 5%
5 Máy mài góc 100mm - 9556HN 5% 5%
6 Máy mài góc 100mm - GA4040 5% 5%
7 Máy mài góc 100mm - GA4040C 5% 5%
8 Máy mài góc 100mm - M9504B 5% 5%
9 Máy mài góc 100mm - N9500N 5% 5%
10 Máy mài góc 100mm - 9500NB 5% 5%
11 Máy mài góc 100mm - 9553B 5% 5%
12 Máy mài góc 100mm - GA4031 5% 5%
13 Máy mài góc 100mm - GA4032 5% 5%
14 Máy mài góc 100mm - GA4034 5% 5%
15 Máy mài góc 100mm - 9556HB 5% 5%
16 Máy mài góc 100mm - 9556HP 5% 5%
17 Máy khoan búa 16mm - M8101B 5% 5%
18 Máy khoan búa 13mm - M8103B 5% 5%
19 Máy khoan búa 13mm - M8104B 5% 5%
20 Máy thổi bụi - M4000B 5% 5%
21 Máy cắt gạch 110MM - M4100B 5% 5%
22 Máy cắt gạch 125MM - M4101B 5% 5%
23 Máy chà nhám tròn 240W - M9202B 5% 5%
24 Máy bào 82mm - M1902B 5% 5%
25 Máy mài 125MM - 9558HN 5% 5%
26 Máy mài khuôn 6MM - M9100B 5% 5%
27 Máy đánh cạnh 6mm - M3700B 5% 5%
28 Máy đánh cạnh 6mm - M3701B 5% 5%
29 Máy bào 82mm - M1901B 5% 10%
30 Máy mài góc 125mm - GA5010 5% 10%
31 Máy mài 100MM - M0900B 5% 10%
32 Máy mài 100MM - M0910B 5% 10%
33 Máy mài 180MM - M0920B 5% 10%
34 Máy mài 100MM - M9506B 5% 10%
35 Máy mài 100MM - M9509B 5% 10%
36 Máy mài 100MM - M9512B 5% 10%
37 Máy mài 100MM - M9513B 5% 10%
38 Máy mài 125MM - M9508B 5% 10%
39 Máy mài 125MM - M9511B 5% 10%
40 Máy mài 125MM - M9002B 5% 10%
41 Máy mài 150MM - M9003B 5% 10%
42 Máy mài 230MM - M0921B 5% 10%
43 Máy khoan 10MM - M0600B 5% 10%
44 Máy khoan 10MM - M0601B 5% 10%
45 Máy khoan 10MM - M0800B 5% 10%
46 Máy khoan 16MM - M0801B 5% 10%
47 Máy khoan 10MM - M6001B 5% 10%
48 Máy khoan 10MM - M6002B 5% 10%
49 Máy khoan 13MM - M6200B 5% 10%
50 Máy khoan 13MM - M6201B 5% 10%
51 Máy cắt gạch 110MM - M0401B 5% 10%
52 Máy thổi bụi - M4001B 5% 10%
53 Máy chà nhám 180W- M9201B 5% 10%
54 Máy chà nhám 190W - M9203B 5% 10%
55 Máy chà nhám vuông 180W - M9200B 5% 10%
56 Máy cắt sắt - M2401B 5% 10%
57 Máy cắt sắt - M2402B 5% 10%
58 Máy cắt sắt - M2403B 5% 10%
59 Máy cắt gạch 110MM - 4100NH2 5% 10%
60 Máy cắt gạch 110MM - 4100NH3 5% 10%
61 Máy khoan 16MM-710W - M8100KX2B 5% 10%
62 Máy khoan 16MM-710W - M8103KX2B 5% 10%
63 Máy khoan vặn vít HP488DWE 5% 10%
64 Máy khoan vặn vít DF488DWE 5% 10%
65 Máy khoan vặn vít 10MM - DF0300 5% 10%
66 Máy khoan vặn vít 10MM - HP0300 5% 10%
67 Máy vặn vít 4.8V - 6723DW 5% 10%
68 Máy vặn vít 3.6V - DF001DW 5% 10%

Lưu ý:

Đã có 0 sản phẩm được chọn

Tối đa 3 sản phẩm được so sánh